Zateplení a Zelená úsporám časté dotazy - FAQ

1. Podání žádosti o dotaci Zelená úsporám na zateplení
2. Dotace na zateplení podkroví
3. Dokumentace potřebné k žádosti o dotaci Zelená úsporám
4. Žádost o dotaci bytových družstev a SVJ
5. Šířka izolace na obvodové zdivo - Ytong
6. Návratnost investice do zateplení domu
7. Obklad z lámaného kamene po zateplení fasády
8. Zateplení polystyrenem - zrekonstruovaný dům z pálených cihel
9. Zateplení materiálem Kooltherm a Ytong
10. Zateplený dům - přidání další vrstvy izolace
11. Heluz 44 cm - šířka polystyrenu
12. Nalepení izolace a ukotvení hmoždinkami
13. Odlupování polystyrenové desky
14. Omítka pro snadné čištění - dům u silnice
15. Zateplení RD zevnitř
16. Zateplení vily ze 30-tých let


1. Do kdy můžu podat žádost o dotaci na zateplení?

V programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu do 31.12.2012, přičemž rozhodující je datum podání žádosti.

 
 
Ano, dotaci je možné čerpat za splnění podmínky úspory energie o 20 %. Bude se jednat o dílčí zateplení.
 
 
Podrobné kroky a seznam dokumentace najdete zde. Zjednodušeně viz. níže.
 
Především je třeba vyplnit formulář.
Formuláře se liší v závislosti na tom, kdo žádá (fyzická/právnická osoba) a pro jaký konkrétní účel je dotace požadována (starý dům, novostavba..).
K formuláři pro fyzické osoby se vyžadují tyto přílohy:
1. Krycí list technických parametrů - vyplníte ve spolupráci s oprávněnou osobou (projektantem) dokumentace
2. Projektová dokumentace - výkresová část a technická zpráva.
3. Odborný posudek - zde budou uvedeny informace týkající se tepelně-technických vlastností domu a předpokládaných úspor energie po aplikaci zateplení. 
4. List vlastnictví k nemovitosti/domu - vydává příslušný katastrální úřad.
5. Formuláře včetně příloh jsou k dostání na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na pobočkách spolupracujících bank.
 
 
U bytových družstev a SVJ (společenství vlastníků jednotek) je třeba respektovat související platné právní předpisy. Jedná-li se o SVJ pak bude o dotaci na zateplení žádat SVJ jako právnická osoba, zastoupená např. některým svým pověřeným členem. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak (přísnější kritérium), je dle zákona vyžadován souhlas minimálně 75% z celkového počtu všech vlastníků.
 
 
Zjednodušeně lze řící, že je vhodné použít tepelnou izolaci o tloušťce 100 mm až 300 mm, přičemž 100 mm je minimum, více jak 300 mm je v našich podmínkách nadbytečné. Je důležité mít na paměti, že YTONG je porobetonová tvárnice, která má poměrně vysokou nasákavost okolní vlhkosti. Je potřeba, aby před započetím montáže zateplení byly obvodové stěny suché! Pro optimální výběr materiálu pro zateplení doporučuji, aby Vaši stavbu navštívil projektant nebo jiný odborník, který přihlédne k momentálnímu stavu rozestavěného objektu a poradí nejvhodnější variantu.
 
 
Jednoduchý příklad: pokud průměrná náklady na vytápění rodinného domu jsou přibližně 40.000 Kč za rok a při realizaci optimálního zateplení dosáhneme úspory přibližně 60 %, pak budoucí úspora během 10 let činí 240.000 Kč. Proti této úspoře je třeba započíst náklady související s realizací zateplení. Ve většině případů se ale investice do zateplení vrátí dříve než do 10 let. Přičemž máte nový design fasády a ještě v tom není zohledněna možná dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
 

7. Co je nejlepší použít na zeď z lámaného kamene, tj. prostorově se uplatňující na fasádě, lze po zateplení obložit opět povrch obkladem z kamene?

Na zateplovací systém lze prakticky aplikovat jakýkoliv obklad do tl. 12mm. Problematika spočívá především v relativně vysoké hmotnosti finální vrstvy oproti probarvené omítce (asi 10x těžší). Dnes je na trhu již vyzkoušená a certifikovaná řada systémů. Základní rozdíl je v provádění kotvení hmoždinkami s ocelovým šroubovaným vrutem a to přes armovací vrstvu s tkaninou. Samozřejmě se zde používá i jiný počet hmoždinek (cca 2x). Rozhodně se jedná o náročnější aplikaci. Doporučuji konzultaci s odbornou firmou.
 

8. Chtěl bych zateplit nově zrekonstruovaný dům, který byl původně téměř celý z nepálených cihel. Mám strach ho zateplit polystyrenem. Celý barák je podříznutý a v podlaze izolace + polystyren. Je možnost tedy takovýto dům zateplit polystyrenem?

Není třeba se bát, řešení existuje použitím zateplovací systém Baumit OPEN Reflect. Jedná se o plně difůzní systém určený pro renovace starších domů, kde je zdivo s trvalým obsahem vlhkosti (jako např. původní nepálené cihly, zvětralé zavlhlé zdivo s vápenými a solnými výkvěty).
Z hlediska finanční úspory je možné uvažovat skladbu BAUMIT OPEN reflect do výšky cca 2,5m od země (výška závisí na posouzení lokálních podmínek na místě) a nad ním pokračovat v klasickém zateplení s polystyrenem EPS-F. Důležité je použít na celou plochu fasády jednotnou probarvenou omítku BAUMIT OPEN strukturální omítku pro zajištění nehostnosti plochy.
 

 
Jádro desky Kingspan Kooltherm® K5, je tvořeno tuhou fenolickou pěnou, tepelněizolačním materiálem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Tím, že má Kooltherm zvýšené tepelněizolační vlastnosti má i samozřejmě posunutý rosný bod v izolantu. V kombinaci s osvědčenými materiály Baumit tuto skladbu můžeme doporučit.
 
 
Po očištění stávajícího podkladu tlakovou vodou je možné na stávající zateplovací systém napojit nový. Jako lepidlo doporučuji kvalitní Baumit Klebespachtel (popř. Baumit Procontact) – aplikace plnoplošně zubatým hladítkem jako při nalepování obkladaček. Následně aplikace standardního systému, pouze doporučuji pro jistotu zakotvit polystyren hmoždinkami s kovovým trnem do zdiva se zafrézováním a použítí polystyrenové zátky.
 
 
Doporučujeme materiál EPS-F 70 v tl. min 80mm, nebo šedý polystyren Styrotherm Plus70 v tl. 60mm s lepšími tepelně technickými parametry. V obou případech dosáhnete min. doporučených normových hodnot. V případě zájmu můžeme zpracovat podrobný výpočet.
 
 
Na tento podklad se izolace dá nalepit PU pěnou nebo cementovým lepidlem BAUMIT KlebeSpachtel, na kotvení se v těchto případech používají šroubované kovové hmoždinky do dřeva dle tloušťky izolace s příchytným plastovým talířkem.
 
 
Tento problém není příliš obvyklý. Pro posouzení a další radu nám prosím pošlete jaký polystyren používáte (výrobce) a označení tmelu (značka, výrobce). Poté jsme schopni blíže reagovat. Je možné, že lepíte polystyren nesprávným tmelem. Po doplnění informací o materiálech Vám obratem zašleme odpověď.
 
 
Použití pastovitých omítek na takových místech má nevýhodu zaprašování a špinění ve struktuře omítky. Baumit má pro tyto účely vyvinutou omítku NANOPOR se samočistícím efektem.
Jen není zřejmé, jak moc auta v zimě fasádu zašpiní. Pokud je dům u cesty a dopadá na něj voda z cesty, která obsahuje olej, pohonné hmoty, prach a jiné nečistoty z provozu - tak na takový případ Vám nepomůže žádná fasádní omítka a ani barva, po zimě by se problém s fleky zase objevily, a omyvatelnost takových znečištění je problematická a nedocílíte už nikdy efektu nové fasády.
V tomto případě doporučujeme obklad z hladkých pásků Klinker tl. 6mm. Před nalepením doporučujeme fasádu ještě jednou prokotvit hmoždinkami s kovovým trnem a to přes výztužnou vrstvu (lepidlo, perlinka, lepidlo). Po té povrch ještě přestěrkovat tmelem bez perlinky pro srovnání. Následně lze nalepit na flexibilní tmel fasádní obklad. Výhody obkladu: nenasákavost, stálobarevnost, omyvatelnost, a můžete docílit zajímavého vzhledu V části reference naleznete toto řešení na obrázku.
Je možné také fasádu upravit tak, že na místa, které trpí znečištěním dáte do výšky např. 2m obklad a na zbytek plochy domu dáte fasádní omítku. V těchto kombinacích můžete dosáhnout zajímavého vzhledu fasády.
 
 
Zateplení vatou je v celku dobré řešení. Neuvedl jste typ vaty "izolantu", který chcete použít. Navrhl bych fasádní vatu v deskách 600x1000mm tl. 60-80mm nebo fasádní polystren EPS-F v tl. 60-80mm, který nalepíte přímo na zeď a to celoplošně lepícím tmelem, následně zakotvíte a zastěrkujete tmelem s tkaninou. Na ni už stačí nanést pouze štukovou omítku a máte problém vyřešen.
Zazdívání Ytongem je zbytečně pracné a v budoucnu může mezera mezi vatou a Ytongem vést k tvorbě plísní a jiných nežádoucích projevů. Zateplení z interiéru není nejvhodnějším řešení, z důvodu, že neodstraníte všechny tepelné mosty, ale pokud nemáte jiné řešení, tak může pomoct. Co se týká dodatečně zaizolované předstěny ze sádrokartonu s vloženou tepelnou izolací, lze také použít. Toto řešení je ale konstrukčně náročnější a pracnější. Lze ho ale použít se stejným efektem.
 
 
Pro zateplení Vašeho domu můžete použít fasádní desky z minerální vaty nebo speciální fasádní polystyren BAUMIT Open reflect, který má ještě o 20% lepší izolační schopnost a je paropropustný. Najdete ho v naší nabídce. V kombinaci s polystyrenem Baumit Open reflect doporučuji použít i lepící a stěrkový tmel pro systém Baumit Open a Open fasádní pastovitou omítku zrnitosti 1,5mm. Štuk na zateplovací systém nepatří a ani ho nedoporučují žádní renomovaní systémoví dodavatelé. Zkušenosti potvrzují, že použití štuku na zateplovacím systému Vám po 1-2 letech přinese obrýsování všech fasádních desek, vzniku mikrotrhlinek a často následně dochází i k separaci od armovací vrstvy. Důvod je ten, že štuková omítka je minerální a nemá žádné flexibilní vlastnosti, což Vám pastovité omítky spolehlivě zajistí.
Jako jediné spolehlivé řešení štuku na zateplovací systém se nabízí řešení firmy Baumit, tj. aplikace omítky se zrnitostí 1,5mm a následně nanesení probarvené vyhlazovací omítky.