Aplikace zateplení - Reference

Zateplení – vila Praha, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F

Zateplení – vila Praha, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F

Stylová přestavba menšího činžovního domu. Harmonická práce architekta vedla k jednoznačnému výsledku. Na fasádě použita kombinace klasicke škrábané struktury 2 mm s jemnou vyhlazovací omítkou o v oblasti oken. Toto řešení spolu se zvoleným barevným odstínem dodává celému objektu lehkost a jemnost.


Zateplení – rodinný dům Úvaly, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F

Zateplení – rodinný dům Úvaly, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F Dodatečné zateplení původního klasického objektu. Zde je zajímavá ta věc, že ne jenom fasáda dělá celkový dojem z objektu, ale i střešní plášť hraje zasadí roli. Realizace zateplení bez problémů, standardní detaily, tloušťka izolantu 10 cm. Finální vrstvu tvoří Baumit Granopor 2 mm. 

Zateplení - vila Příbram, kontaktní zateplovací systém Baumit mineral

Zateplení  - vila Příbram, kontaktní zateplovací systém Baumit mineral Náročný investor požadoval difúzně otevřený minerální systém. Po dohodě s architektem byl vybrán minerální systém se silikátovou omítkou. Izolant Orsil v tloušťce 12 cm, kolmá vlákna s konečnou povrchovou úpravou Baumit silikátová omítka, rýhovaná struktura 2 mm.

Zateplení – rodinný dům Rakovník, kontaktní zateplovací systém Baumit open

Zateplení – rodinný dům Rakovník, kontaktní zateplovací systém Baumit open Dodatečné zateplení původního objektu ze 70.let. Podkladem byla omítka břízolit, zdivo byly klasické šedé tvárnice. S ohledem na dostatečnou soudržnost a únosnost břízolitu bylo rozhodnuto o jeho ponechání. Pouze byly opraveny lokální místa, kde docházelo k dlouhodobému zatékání za omítku. Majitel využil přednosti systému Baumit open a dosáhl difúzně homogenní konstrukce. Finální vrstvu tvoří Baumit open strukturální omítka 2 mm.

Zateplení – obytný dům Kolín, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F s omítkou Baumit Nanopor

Zateplení – obytný dům Kolín, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F s omítkou Baumit Nanopor Celková revitalizace obytného domu z druhé poloviny minulého století nebyla pouze o fasádě, ale zahrnovala kompletní rekonstrukci vnitřních prostor vč. změny dispozic a výměny všech rozvodů. V exteriéru šlo o střechu a také o fasádu. Naším úkolem byla realizace poslední fáze, tedy kabátu domu – fasády. Na objektu jsou osazeny předokenní rolety a jejich integrace do konceptu fasády představovala jeden z náročných úkolů při přípravě, ale i jeden z nosných detailů při realizaci. Tloušťka izolantu 14 cm. S ohledem na velké plochy a snahu investora aplikovat materiály s vysokou technickou hodnotou byla jako povrchová báze materiálu vybraná omítka Baumit Nanopor se samočisticím efektem. Byl zvolen bílý odstín, 2 mm. 

Zateplení DSP (dům z pečovatelskou službou) Praha, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F

Zateplení DSP (dům z pečovatelskou službou) Praha, kontaktní zateplovací  systém Baumit EPS-F Objekt středního rozsahu, kdy bylo třeba dodržet náročné termíny a koordinace s stavební firmou. Nejsložitější bylo zajištění koordinace a přípravy podkladu a návazných řemeslných prací, kterou nebyly součástí naší dodávky. Specifické byla aplikace období, kdy byly celkem vysoké venkovní teploty a při nanášení finální omítky bylo třeba fasádu chránit proti přehřátí. Finální povrchem je probarvená omítka Baumit Granopor, škábaná struktura 1,5 mm. Barva odstínu byla vybírána architektem na místě z reálně připravených vzorků.

Zateplení bytového domu - Zlín. Kombinace povrchu omítka a klasické cihly

Zateplení bytového domu - Zlín. Kombinace povrchu omítka a klasické cihly Zdařilá rekonstrukce, kde se povedlo zachovat původní charakter objektu. Byla aplikován tepelná izolace EPS-F v tl. 10 cm. Finální povrchem je probarvená omítka Baumit Granopor, škábaná struktura 1,5...

Zateplení poloviny rodinného domu p. Šimánka - Zruč nad Sázavou

Zateplení poloviny rodinného domu p. Šimánka - Zruč nad Sázavou Jedná se o klasický "baťovský" dvojdomek, kterých vzniklo v této obci ve 40. letech minulého století spoustu. Na objektu byl aplikován zateplovací systém Baumit EPS-F s finální probarvenou omítkou Baumit Granopor. Byla realizována pouze polovina objektu.
Další fotografie zateplení:

Zateplení - řadové rodinné domy Horoušany, Zateplovací systém Baumit EPS-F

Zateplení - řadové rodinné domy Horoušany, Zateplovací systém Baumit EPS-F Novostavba zděných řadových domků na okraji Prahy. Investorem náročný developer, který nenechává nic náhodě. Specifikem byla náročná koordinace za předpokladu dodržení tvrdých smluvních podmínek. Výsledkem je nový spokojený vlastník domu a kvalitní výsledek.
Další fotografie zateplení:

Zateplení klasického rodinného domu, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F, Sokoleč (okr. Kolín)

Zateplení klasického rodinného domu, kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F, Sokoleč (okr. Kolín) Zdařilá realizace standardního rodinného domu. Dům vyniká svojí jednoduchostí a kvalitním čistým provedením. Byl použit tepelný izolant na bázi polystyrenu a probarvená silikonová omítka.
Další fotografie zateplení:

Zateplení rodinného domu p. Nováka - Úročnice

Zateplení rodinného domu p. Nováka -  Úročnice Na objektu byla aplikován zateplovací systém Baumit EPS-F s finální probarvenou omítkou Baumit Granopor. V dílčích částech fasády (vstupy, sokl) je realizován systém s keramickým obkladem. Specifikem a velkým rizikem pro úspěšnou realizaci tohoto projektu byl nesourodý a nerovný podklad. Z důvodu nutnosti vyrovnání podkladu byly používány různé tloušťky izolantu od tl. 80 - 140 mm. Probarvená omítka byla míchána na míru a jako předloha pro její barevnost byla použita barva pórovitého cihelného pásku. Tento finální barevný odstín je velmi rizikový pro aplikaci a výsledek práce mluví za kvalitně provedenou práci sám.
Další fotografie zateplení:

Zateplení rodinného domu - Říčany, kontaktní systém Baumit EPS-F

Zateplení rodinného domu - Říčany, kontaktní systém Baumit EPS-F Na první pohled jednoduchá záležitost. Realitou ale byla náročná aplikace izolantu na nerovný a nesourodý povrch. Byly použity různé tloušťky izolantu v kombinaci s různými materiály na lepení (dle podkladu). Finální vrstvu tvoří Baumit silikonová omítka 2 mm.