Fasádní zateplovací systémy

Fasáda není jen ozdobou budovy, ale má budovu především chránit. Proto musí vyhovovat velké řadě kritérií.

Základní funkce fasády

Povrchová úprava fasády by se mohla přirovnat k lidské kůži. Stejně jako ona, musí i fasáda bránit vše, co je pod ní, proti všemu škodlivému (např. chlad, vítr, déšť, hluk, nadměrné teplo aj.), ale zároveň musí i dýchat a samozřejmě k tomu všemu musí být krásná, vždy je to vizitka vašeho domu.
 

Vnitřní mikroklima po zateplení

Pro pohodlný život v domě je velmi důležité příjemné vnitřní mikroklima, které závisí především na teplotě a vlhkosti vzduchu v interiéru. Fasádou nesmí proniknout dovnitř žádná voda, ať je to déšť, sníh nebo ranní rosa. Naproti tomu vlhkost z vnitřních prostor by měla naprosto bez problémů procházet ven. 
Pro dosažení stálé pokojové teploty je kvalitní tepelná izolace velmi důležitá. V zimě brání úniku tepla ven do okolí a v létě naopak nedovolí proniknout teplu do interiéru.
 

Vlivy působící na fasády

Povrch stěn je také zatížen velkými výkyvy teplot. Na fasádu působí v různých ročních obdobích slunce i mráz a rozdíl teplot může na jednom místě v průběhu jednoho dne dosáhnout i 50°C. Stává se to především na jaře a na podzim, kdy k ránu klesne teplota mírně pod nulu, ale jakmile vyjde sluníčko, začne se fasáda ohřívat a v deset hodin dopoledne se může teplota povrchu vyšplhat ke 45°C. Tyto rychlé změny teplot znamenají pro fasádu velké namáhání, kterému musí - stejně jako lidská kůže - odolávat mnoho let bez poškození.
 
 

Správná funkčnost aplikovaného zateplovacího systému

Zda fasáda dobře plní své poslání, pozná majitel domu nejen na nákladech za vytápění. Musí započítat i náklady za opravy vzniklé v důsledku kondenzace vodních par nebo růstem plísní apod.
 

Správný návrh tepelně izolačního systému

Různé materiály zdiva i různá využití budov si žádají individuální kombinace materiálů. Optimální řešení znamenají správnou volbu zdiva, omítky i povrchové úpravy. O kombinaci těchto tří prvků se vyplatí přemýšlet ještě před zahájením stavby ve fázi projektování. Můžete například zvolit stěny z lehkých tepelně izolačních děrovaných cihel nebo naopak z hutného zdiva doplněného tepelně izolačním systémem.
 
 

Jistota s osvědčeným zateplovacím systémem Baumit

Všechny systémy zateplení, omítek i barev Baumit jsou perfektně sladěny do systémů pro jednotlivé materiály i konstrukční systémy stěn a stropů. Systémem je doporučena vhodná skladba materiálů i jejich tloušťky. Tato systémová řešení odpovídají moderním stavebním trendům a posledním poznatkům z oboru stavební fyziky.